Skip to main content

Alkoholizm

Ośrodek Leczenia Uzaleznień - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7

Leczenie Uzależnień, detoks i terapia

Prywatny Ośrodek Detoksykacji
Ośrodek Detoksykacji
Ośrodek Leczenia Uzależnień

Mój bliski jest uzależniony od alkoholu, gdzie szukać pomocy?


Alkoholizm to choroba, która bezpośrednio dotyczy uzależnionego od substancji psychoaktywnych. Niemniej jednakuzależnienie od alkoholu wpływa również na funkcjonowanie całej rodziny – rodziców, żony lub męża oraz dzieci. Długie ciągi alkoholowe są dla członków rodziny źródłem stresu, lęku i niepokoju, gdyż niemożliwe jest zapewnienie podstawowych potrzeb bezpieczeństwa i stabilizacji. Sytuacja ta prowadzi bezpośrednio do pojawienia się problemu współuzależnienia wśród najbliższych. W takiej sytuacji konieczna jest pomoc nie tylko uzależnionemu od alkoholu, ale również jego rodzinie. W przypadku alkoholizmu najskuteczniejszą formą jest pomoc psychoterapeutyczna - psychoterapia uzależnień i współuzależnienia, która polega na przeprowadzeniu terapii, której celem będzie zapoznanie członków rodziny z mechanizmami uzależnienia, wskazanie sposobów radzenia sobie w nowej, trudnej dla nich sytuacji oraz wskazanie wzorców zachowań, które umożliwią wypracowanie postaw wobec osoby uzależnionej od alkoholu.

Alkoholik w domu, jak pomóc?
Alkoholik w domu, jak pomóc?

Choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu jest medycznie diagnozowana i kwalifikowana jako chroniczna i przewlekła choroba, która nieleczona może zakończyć się śmiercią uzależnionego. W początkowej fazie uzależnienia, spożywanie alkoholu nie odbiega od społecznie akceptowanego wzorca picia, gdyż ma charakter okazjonalny i towarzyski. Niemniej jednak osoba nadużywająca alkohol zaczyna doświadczać pozytywnych efektów picia. Alkohol umożliwia bowiem nawiązywanie nowych kontaktów, odprężenie, a nawet jest sposobem radzenia sobie z trudnościami i problemami. Z tego powodu dochodzi do coraz częstszego sięgania po alkohol, który wypijany jest nie tylko wśród znajomych, ale również w samotności.

Niemniej jednak, najbliższe otoczenie nierzadko zauważa problem, kiedy alkoholizm osiąga już zaawansowaną fazę. Objawami są to coraz częstsze palimpsesty i ciągi alkoholowe, a także dochodzi do degradacji życia we wszystkich jego aspektach.

Należy również wskazać, że uzależnienie jest chroniczną chorobą, z którą trudno sobie samodzielnie poradzić. W wyjściu z uzaleznienia od alkoholu konieczne jest wsparcie najbliższych oraz pomoc wykwalifikowanych specjalistów - psychoterapeuta uzależnień. Nieocenione jest również uczestnictwo w grupach wsparcia, gdyż możliwość podzielenia się problemami i zrozumienie jest niezwykle ważne.

Niemniej jednak życie z alkoholikiem w domu jest bardzo trudne i wymaga właściwego postępowania z chorym. Alkoholizm w rodzinie jest zazwyczaj ukrywany przez jej członków – rodziców, żonę i dzieci, stanowi bowiem źródło wstydu. Związane jest to bezpośrednio z pojawieniem się zjawiska współuzależnienia u najbliższych. Symptomami współuzależnienia jest nie tylko zatajanie problemu, ale również usprawiedliwianie i dbanie o higienę uzależnionego. Z tego powodu pomoc potrzebna jest nie tylko samemu uzależnionemu, ale również jego najbliższej rodzinie. Konieczne jest zatem udanie się po pomoc do specjalistów prowadzących psychoterapię i grupy wsparcia - poradnia psychoterapii, gdzie specjaliści mogą wskazać prawidłowe wzorce zachowań i postępowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu. Co zatem zrobić z alkoholikiem w rodzinie? Gdzie może szukać pomocy uzależniony alkoholik i jego rodzina? Co może zrobić rodzina uzaleznionego od alkoholu? Jak pomóc rodzinie z problemem alkoholowym, jak ją wspierać?

Uzalezniony alkoholik w rodzinie – co robić, gdy w domu jest problem alkoholowy?

Pojawia się zatem pytanie: co zrobić, gdy w rodzinie jest problem z uzaleznieniem od alkoholu? Konieczne jest niejako przerzucenie odpowiedzialności uzaleznionego za jego własne czyny, nieukrywanie problemu i konsekwencja w działaniu. Nie oznacza to jednak, że osobie uzależnionej nie należy udzielać wsparcia i miłości oraz pozostawiać samego w chorobie. Warto wskazać, że po alkohol sięgają przede wszystkim osoby z zaniżonym poczuciem własnej wartości i z problemami emocjonalnymi. Dlatego pozostawienie ich z nałogiem bez wsparcia i pomocy może pogłębić problem. Należy wskazać, że uzale znionym od alkoholu jest się przez całe życie, oznacza to, że nawet zakończony sukcesem detoks alkoholowy i terapia uzależnienia od alkoholu, nie gwarantują wyleczenia, bowiem nawrót choroby może nastąpić nawet po wieloletniej abstynencji. Z tego powodu konieczne jest wsparcie rodziny na każdym etapie leczenia oraz po jego zakończeniu.

Alkoholizm destrukcyjnie wpływa na funkcjonowanie podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Problem alkoholowy jest źródłem dysfunkcji w rodzie, uniemożliwia zapewnienie podstawowych potrzeb – bezpieczeństwa i stabilizacji, jest również przyczyną przewlekłego stresu. Ponadto, wiąże się z odczuwaniem lęku i niepokoju. Z tego powodu konieczna jest pomoc nie tylko osobom uzależnionym od alkoholu – czynnym alkoholikom, ale również ich najbliższej rodzinie. Gdzie zatem rodzina może szukać pomocy? W takiej sytuacji warto znać instytucje, które zostały powołane do wspierania osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Prywatny Ośrodek leczenia uzależnień, które oferuje pomoc w formie psychoterapii uzależnień i współuzaleznienia. Dodatkowo zapewnia pomoc medyczną, która ukierunkowana jest na leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych - odtrucia po alkoholu.

Leczenie alkoholizmu ma różną formę działania – bobiem alkoholizm można leczyć w ośrodku całodobowym, w którym uzalezniony przebywa przez cały czas. leczenie uzależnienia od alkoholu może odbywać się w systemie dziennym albo ambulatoryjnymi, gdzie pomoc uzalezniony i jego rodzina otrzymuje podczas trwania sesji terapeutycznych - poradnia psychoterapii.

Należy jednak wskazać, że najwyższą skutecznością charakteryzuje się prywatne ośrodek Ośrodek terapii uzależnień, które oferuje całodobową pomoc w formie stacjonarnej jak i również wsparcie w ramach poradni psychoterapia uzależnień. Do dyspozycji chorych są specjaliści – lekarze, psychoterapeuta uzależnień i lekarze psychiatrzy. Wramach działalności ośrodka leczenia uzależnień powinien działać oddział detoksykacji alkoholowej - ośrodek detoksykacji warszawa gdzie pacjent w sposób bezpieczny może poddać się odtruciu - detoks po alkoholu.

Ważnym aspektem jest zapewnienie przez Ośrodek leczenia uzależnień pacjentowi zajęć psychoterapii grupowej i indywidualnej. Wysokiego i komfortowego standardu pobytu oraz odpowiedniego wyżywienia. Ponadto, zmiana otoczenia na czas leczenia, pozytywnie wpływa na proces wychodzenia z uzależnienia od alkoholu, gdyż chory nie ma możliwości przebywania w miejscach i spotykania osób, które nierzadko przyczyniły się do powstania uzależnienia.

Warto zatem pokreślić, że leczenie uzależnień w formie ambulatoryjnej jest możliwe ale w przypadku złożonych uzaleznień lub podwójnego rozpoznania może charakteryzować się znacznie mniejszą skutecznością. Dlatego ambulatoryjną formę terapii uzależnień zalecamy po odbyciu stacjonarnej psychoterapii uzaleznienia od alkoholu.

Rodziną i osobom dotkniętym uzależnieniem od alkoholu zalecam oddziaływania, które ukierunkowane są na psychoterapii uzależnień i współuzależnień, leczenie poszczególnych objawów uzaleznienia od alkoholu i chorób toważyszących. Konieczne jest zatem przeprowadzenie pełnej ścieżki medycznej i psychoterapeutycznej. Należy więc zacząć od detoksu odtrucia po alkoholu którego celem jest przerwanie ciągu alkoholowego i przywrócenie równowagii w organiźmie. Natomiast po odtruciu przejście pełnego cyklu terapeutycznego w ośrodku stacjonarnym, następnie terapii pogłębionej w poradni psychoterapii uzależnień.

Jeśli odczuwasz, że Ty lub osoba Tobie bliska zmaga się z nadużywaniem alkoholu bądź uzależnieniem, warto rozważyć indywidualne konsultacje z terapeutom uzależnień, które uzdziela Tomasz Nikiel doświadczony specjalista, psychoterapeuta i dyrektor Ośrodka Terapii Uzależnień - Poradnia Psychoterapii Warszawa. Konsultacje psychoterapeuty, możesz również uzyskać podczas udzielanych świadczeń medycznych - detoks alkoholowy w prowadzonym przezemnie ośrodku detoksykacji - Detoks Warszawa

W nagłych przypadkach, podczas ciągu... gdy chcesz szybko stanąć na nogi i znów być w formie. Nie musisz się bać – po prostu zadzwoń. Pomogę Tobie!
Lekarz Anestezjolog dr Adam Płóciennik
U kobiet w ciąży nie można mówić o minimalnej, bezpiecznej dawce alkoholu, ponieważ nawet najmniejsza jego ilość może mieć ogromny wpływ na rozwój i zdrowie dziecka. Toksyczne działanie alkoholu et...
Drunkoreksja najczęściej dotyka młodych osób, które pod presją otoczenia i panującej mody popadają niemal w maniakalne dążenie do szczupłej sylwetki. Niemniej jednak nie potrafią zrezygnować z nadu...
Szkodliwość alkoholu zależy od ilości i częstotliwości jego picia. Według Światowej Organizacji Zdrowia przyjmowanie nawet 5 razy w tygodniu “standardowej dawki alkoholu”, czyli 10 g czystego etano...
Alkoholowy zespół abstynencyjny to stan zaburzeń psychicznych i somatycznych, wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne postacie, od zawrotów i bólów głowy oraz niewielkieg...
Przyczyny uzależnienia od alkoholu u osób wysokofunkcjonujących trudno jednoznacznie określić, zazwyczaj powodem nadużywania alkoholu lub narkotyków jest stres i natłok obowiązków w pracy. Alkohol ...
Nadużywanie alkoholu przez dłuższy czas i w większych ilościach powoduje depresje. Z tego powodu depresja i alkoholizm stosunkowo często idą ze sobą w parze. Badania potwierdzają, że osoby nadużywa...
Bez względu na to, osoba uzależniona od alkoholu wybierze publiczny, czy prywatny odwyk alkoholowy, to jego skuteczność zależy przede wszystkim od nastawienia samego pacjenta. Często mówi się, że a...
Alkoholizm to choroba, która bezpośrednio dotyczy uzależnionego od substancji psychoaktywnych. Niemniej jednakuzależnienie od alkoholu wpływa również na funkcjonowanie całej rodziny – rodziców, żon...
Leczenie choroby alkoholowej Głównym sposobem leczenia uzależnienia od alkoholu w naszym ośrodku jest psychoterapia indywidualna i grupowa, natomiast procedura medyczna wspomagająca psychoterapię ...
Alkoholowy zespół abstynencyjny to stan zaburzeń psychicznych i somatycznych, wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne postacie, od zawrotów i bólów głowy oraz niewielkieg...
Głównym zadaniem Esperalu jest zablokowanie enzymu biorącego udział w metabolizmie alkoholu w wątrobie. W konsekwencji tego procesu, organizm osoby uzależnionej gromadzi metabolity, których działan...
Alkoholizm funkcjonuje w społeczeństwie jako problem ubogich rodzin ze środowisk patologicznych, w których poza permanentnym upijaniem się dochodzi również do aktów agresji i przemocy nad rodziną i...

Detoks Alkoholowy

Indywidualnie dobrana metodologia odtruć detoksykacyjnych po krótkotrwałym i nadmiernym spożywaniu alkoholu!

Pomożemy Tobie odzyskać zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, niezaleznie długości ciągu alkoholowego! nasze wsparcie pozwoli Tobie bezpiecznie przerwać ciąg i zminimalizować objawy zespołu odstawiennego!
  • Indywidualne i sprawdzone metody
  • Komfortowe warunki
    Komfortowe warunki
  • Doświadczeni psychoterapeuci
    Doświadczona kadra medyczna

Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 wyciąga pomocną dłoń do każdej osoby, która chce przerwać ciąg alkoholowy i podjąć walkę z uzależnieniem. Oferujemy bezpieczną i starannie opracowaną metodę odtruć dla osób będących pod wpływem alkoholu.

Doświad
czenie...

Niewiele jest w stanie nas zaskoczyć. Niczemu się nie dziwimy, jesteśmy dyskretni i po prostu wiemy co robić by bezpiecznie pokonoać Twój ciag alkoholowy i postawić cię na nogi! Dolącz do zwycięzców, poprzez bezpieczny detoks stańiesz na nogi!

Poprzez detoks pomogliśmy tysiącom pacjentów!

Gwarancja bezpiecznej procedury medycznej

Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, to legalnie działająca Placówka Medyczna, posiadająca wpis do Rejestru Podmiotów Leczniczych Wojewody Mazowieckiego pod numerem: 000000025095. Zapewnia całodobową opiekę lekarską. Gwarantujemy 100% anonimowości!

Ośrodek Detoksykacji -Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, gwarantuje również iż nie będziesz figurował w żadnej bazie danych osób nadużywających i uzależnionych, gwarantujemy Tobie całkowitą anonimowość i bezpieczeństwo, nadto poszanowanie prywatności, intymności, dyskrecji. Gdyż dyskrecję uznajemy za podstawowy warunek naszej pracy, zapewniający Tobie poczucie bezpieczeństwa. Kameralne warunki naszego detoks ośrodka pod warszawą zapewniają 100% anonimowości.

Detoks do domu

Detoks
z dojazdem do domu!

Detoks organizmu i przerywanie ciągu polegające na odtruciu organizmu z alkoholu można przeprowadzić w warunkach domowych. W praktyce jednak detoks w domu pacjenta stanowi dla niego zagrożenie życia i zdrowia!

Dlatego dbając o bezpieczeństwo, dyskrecję i komfort naszych Pacjentów oferujemy detoks organizmu w kameralnym ośrodku pod warszawą, wraz z usługą przyjazdu po Pacjenta nieoznakowanym samochodem w pełnej krasie anonimowości. Do ośrodka detoksykacji dowozimy pacjentów z całej aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego. W uzasadnionych przypadkach dowozimy pacjentów z całej Polski

Wspieramy

W nagłych przypadkach, gdy chcesz szybko stanąć na nogi i znów być w formie. Nie musisz się bać – po prostu zadzwoń. A nasi specjaliści pomogą Tobie!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dogodna Lokalizacja
Ośrodek zlokalizowany na obrzeżach aglomeracji warszawskiej, wsród lasów i sadów zapewniających spokój i anonimowość...
100% Dyskrecji i anonimowości
Gwarantujemy całkowitą anonimowość dyskrecje i bezpieczeństwo, nadto poszanowanie Twojej intymności.
Komfortowe warunki
Stworzyliśmy bezpieczny i komfortowy Ośrodek Detoksykacji, dedykowany osobom szukającym pilnej, fachowej i kompleksowej pomocy 24h/7.
Dla Twojego Sukcesu
Twój każdy kolejny dzień w trzeźwości to dla nas powód do radości i satysfakcji – Twój sukces jest naszym sukcesem. Razem na pewno go osiągniemy!
Dokumentacja Medyczna
Na Twoje wyraźne życzenie, wystawimy zwolnienie lekarskie L4 i zaświadczenie o odbytym leczeniu odwykowym.
Dla Twojego Zdrowia
Zapewniamy indywidualne metody działania, opiekę doskonałego zespołu specjalistów. Wszystko dla twojego komfortu i szybkiego powrotu do zdrowia.
Detoks 24h/7