Skip to main content

Leczenie Uzależnień

Alkoholizm

Alkoholizm, leczenie uzależnienia od alkoholu poprzez detoks i terapię uzależnień

Czy łatwo dostępna i powszechnie stosowana substancja chemiczna, może być jednocześnie silną, śmiertelną trucizną? Niestety, tak. Alkohol stoi na podium najbardziej śmiercionośnych i chorobotwórczych czynników ryzyka dla zdrowia. Rokrocznie przyczynia się do przedwczesnych śmierci w wyniku wypadku, choroby i przemocy fizycznej. Pod jego wpływem dochodzi również do wielu przestępstw na tle rabunkowym i seksualnym.
Jakie są fazy uzależnienia od alkoholu, objawy uzależnienia i jakie powikłania niesie za sobą alkoholizm? Na czym polega specjalistyczne leczenie uzależnienia od alkoholu? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych Ekspertów i umów się na wizytę - Poradnia Psychoterapii Uzależnień.
Ośrodek Detoksykacji
Alkoholowy zespół abstynencyjny to stan zaburzeń psychicznych i somatycznych, wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne postacie, od zawrotów i bólów głowy oraz niewielkieg...
Leczenie choroby alkoholowej Głównym sposobem leczenia uzależnienia od alkoholu w naszym ośrodku jest psychoterapia indywidualna i grupowa, natomiast procedura medyczna wspomagająca psychoterapię ...
Alkoholowy zespół abstynencyjny to stan zaburzeń psychicznych i somatycznych, wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne postacie, od zawrotów i bólów głowy oraz niewielkieg...
Szkodliwość alkoholu zależy od ilości i częstotliwości jego picia. Według Światowej Organizacji Zdrowia przyjmowanie nawet 5 razy w tygodniu “standardowej dawki alkoholu”, czyli 10 g czystego etano...
Bez względu na to, osoba uzależniona od alkoholu wybierze publiczny, czy prywatny odwyk alkoholowy, to jego skuteczność zależy przede wszystkim od nastawienia samego pacjenta. Często mówi się, że a...
U kobiet w ciąży nie można mówić o minimalnej, bezpiecznej dawce alkoholu, ponieważ nawet najmniejsza jego ilość może mieć ogromny wpływ na rozwój i zdrowie dziecka. Toksyczne działanie alkoholu et...
Przyczyny uzależnienia od alkoholu u osób wysokofunkcjonujących trudno jednoznacznie określić, zazwyczaj powodem nadużywania alkoholu lub narkotyków jest stres i natłok obowiązków w pracy. Alkohol ...
Alkoholizm to choroba, która bezpośrednio dotyczy uzależnionego od substancji psychoaktywnych. Niemniej jednakuzależnienie od alkoholu wpływa również na funkcjonowanie całej rodziny – rodziców, żon...
Drunkoreksja najczęściej dotyka młodych osób, które pod presją otoczenia i panującej mody popadają niemal w maniakalne dążenie do szczupłej sylwetki. Niemniej jednak nie potrafią zrezygnować z nadu...
Alkoholizm funkcjonuje w społeczeństwie jako problem ubogich rodzin ze środowisk patologicznych, w których poza permanentnym upijaniem się dochodzi również do aktów agresji i przemocy nad rodziną i...
Nadużywanie alkoholu przez dłuższy czas i w większych ilościach powoduje depresje. Z tego powodu depresja i alkoholizm stosunkowo często idą ze sobą w parze. Badania potwierdzają, że osoby nadużywa...
Głównym zadaniem Esperalu jest zablokowanie enzymu biorącego udział w metabolizmie alkoholu w wątrobie. W konsekwencji tego procesu, organizm osoby uzależnionej gromadzi metabolity, których działan...
Alkoholizm
Ośrodek Leczenia Uzależnień

Alkoholizm
Leczenie i terapia

Alkoholizm, leczenie uzależnienia od alkoholu


Czym jest alkoholizm?

Choroba alkoholowa, czyli uzależnienie od alkoholu, jest powszechnym problemem zarówno wśród mężczyzn, kobiet, jak i młodzieży. Nie ma typowej grupy społecznej, która byłaby szczególnie narażona. Również ludzie zajmujący wysokie stanowiska, jak i bardzo młodzi mogą mieć problem z alkoholem. O Alkoholiźmie można powiedzieć, iż jest najbardziej demokratyczną chorobą dotykającą człowieka. Alkoholizm nie wybiera ofiar z konkretnych kręgów społecznych, płci, wieku czy ras. Choroba alkoholowa, czyli uzależnienie od alkoholu dotyka tak biednych jak i bogatych, tak samo osoby z wykształceniem jak i niewykształcone.

Uzależnienie od alkoholu

Pomimo tego, iż wszyscy jesteśmy inni, to przebieg choroby alkoholowej - alkoholizmu czyli uzależnienia od alkoholu jest bardzo podobny u każdej, dotkniętej nim osoby. Nie leczony alkoholizm jest chorobą, która zagraża życiu. Alkoholizm (uzależnienie od alkoholu, choroba alkoholowa) przeciętnie skraca życie o 10-15 lat u osób, które nie zdecydują się na podjęcie leczenia uzależnienia. Alkoholicy umierają zazwyczaj z powodu chorób wywołanych bezpośrednio przez nadużywanie alkoholu lub giną tragicznie w wypadkach samochodowych, w skutek niebezpiecznych zachowań czy samobójstwa. Alkoholizm jest również chorobą chroniczną - czyli nieuleczalną. Można jedynie zatrzymać jej rozwój. Stąd bierze się pojęcie trzeźwiejącego alkoholika, zamiast pojęcia wyleczonego alkoholika.

Alkoholizm jako choroba alkoholowa czy poprostu uzależnienie od alkoholu. Jest uzależnieniem psychicznym i fizycznym, uzależnieniem od zmieniającego świadomość środka, jakim jest alkohol. Objawem uzależnienia psychicznego od alkoholu jest potrzeba lub wręcz przymus picia dla poprawienia samopoczucia, bądź doznania ulgi w nieprzyjemnych stanach psychicznych.

Fizyczne uzaleznienie od alkoholu

Uzależnienie fizyczne objawia się między innymi wzrostem tolerancji na alkohol. Oznacza to, że, alkoholik (osoba uzależniona od alkoholu) musi pić coraz więcej alkoholu dla uzyskania takich samych, co kiedyś efektów. W krańcowych fazach uzależnienia tolerancja zwykle spada. Innym specyficznym objawem fizycznego uzależnienia jest Alkoholowy Zespół Abstynencyjny, który występuje przy odstawieniu lub przy zmniejszeniu dawki wypijanego alkoholu. U alkoholika pojawiają się wysoce przykre objawy, takie jak niepokój i drażliwość, dreszcze i drżenie kończyn, skurcze mięśni, nudności, poty, czy zaburzenia świadomości i majaczenia. Osoba uzależniona od alkoholu (alkoholik) stara się jak najszybciej usunąć te cierpienia sięgając po alkohol.

Wiele osób postrzega alkoholizm jako słabość charakteru, grzech lub brak silnej woli. Nie widzą oni potrzeby leczenia alkoholizmu (terapii alkoholizmu, terapii odwykowej, alkoholizm leczenie, alkoholizm terapia - detoks alkoholowy). Częsty jest również pogląd, że chory na alkoholizm „nie piłby, gdyby nie chciał” Alkoholizm (uzależnienie od alkoholu, choroba alkoholowa) to jednak, analogicznie do wielu innych chorób, choroba niezawiniona. Podstępnie rozwija się, najczęściej bez świadomości chorego na alkoholizm. Nikt nie decyduje się, by zostać alkoholikiem. Zmiany, zachodzące w psychice osoby uzależnionej od alkoholu nie pozwalają jej zauważyć rozmiaru szkód powodowanych alkoholizmem (choroba alkoholowa, nadużywanie alkoholu, uzależnienie od alkoholu). Identycznie, jak inne choroby alkoholizm ma swoją definicję, numer statystyczny i objawy. Poza przymusem picia alkoholu, wzrostem tolerancji i objawami zespołu abstynencyjnego do objawów należą także: trudności zapanowania nad momentem rozpoczynania i kończenia picia oraz nad ilością wypijanego alkoholu, stopniowe rezygnowanie z alternatywnych przyjemności i obowiązków oraz ciągłe picie pomimo dowodów szkodliwości nadużywania alkoholu.

Alkoholizm, gdzie i jak leczyć uzależnienie?

Alkoholizm jest chorobą pierwotną, co oznacza, że jest przyczyną innych chorób, zaburzeń i problemów emocjonalnych. Zaprzestanie picia jest warunkiem rozwiązania tych dolegliwości. Kolejnym warunkiem zmiany jakości życia alkoholika (uzależnionego od alkoholu) jest terapia uzależnienia od alkoholu - psychoterapia uzależnienia od alkoholu. Efektem terapii uzależnienia alkoholowego (leczenie uzależnienia od alkoholu) powinny być trwałe i głębokie zmiany w każdej istotnej sferze funkcjonowania człowieka uzależnionego. Powinny one wiązać się z postawami, przekonaniami, wartościami, umiejętnościami, zachowaniami, kontaktami z innymi, przeżywaniem i odczuwaniem oraz myśleniem. Profesjonalna pomoc dla alkoholika jest do tego niezbędna, zarówno medyczna jak i terapeutyczna. Pomoc dla alkoholików (leczenie alkoholików, Leczenie alkoholizmu) świadczy wiele placówek, warto jednak wybrać prywatny ośrodek leczenia uzależnień udzielający świadczeń medycznych i psychoterapeutycznych dedykowanych dla osób uzależnionych od alkoholu.

Osoba uzależniona przechodzi przez kolejne fazy choroby. Rozpoczyna się od prawie niezauważalnych sygnałów utraty kontroli, a kończy na całkowitej destrukcji. Czas trwania każdego etapu różni się w zależności od uwarunkowań konkretnej osoby. Jest to choroba postępująca, która nieuchronnie prowadzi do całkowitej degradacji wszystkich sfer życia. Pierwsze kroki na drodze do uzależnienia są trudne w rozpoznaniu. Spowodowane jest to bardzo płynną granicą między sporadycznym spożywaniem alkoholu towarzysko a początkową fazą uzależnienia. Istnieją jednak sygnały ostrzegawcze, które mogą świadczyć o problemie. Najczęściej występują palimpsesty alkoholowe tzw. przerwy w życiorysie, potocznie nazywane „urwanym filmem” lub „zgonem”, oraz „klinowanie”, czyli eliminowanie skutków spożycia trunków właśnie napojami wyskokowymi. Powoduje to uruchomienie mechanizmu błędnego koła.

Światowa Organizacja Zdrowia określa alkoholizm jako postępującą chorobę, która powoli wyniszcza organizm, a nieleczona może prowadzić do śmierci. Uzależnienie od alkoholu powoduje spowolnienie funkcji układu nerwowego, daje fizyczne i psychiczne objawy, które zmuszają alkoholika do sięgania po kolejne dawki napojów wysokoprocentowych. Choroba alkoholowa wywołuje szereg negatywnych skutków społecznych, socjalnych i psychologicznych.

Alkoholizm, zgodnie z definicją, jest przewlekłą, chroniczną chorobą, która stanowi realne zagrożenie dla życia – może skrócić jego długość nawet o 10-15 lat. Najczęstszą przyczyną zgonów osób uzależnionych są choroby wywołane przez nadużywanie alkoholu, wypadki komunikacyjne lub samobójstwa. Dlatego też, konieczna jest pomoc uzależnionym od alkoholu i wsparcie w długotrwałym leczeniu uzależnienia. Powrót do zdrowia w tym znaczeniu w dużej mierze jest uzależniony od wdrożenia kompleksowego leczenia.

Nadużywanie alkoholu czy już alkoholizm?

Jako, że granica między piciem towarzyskim, a alkoholizmem (uzależnieniem od alkoholu) w początkowej fazie jest wyjątkowo płynna, początek alkoholizmu nie jest łatwy do rozpoznania. Są jednak sygnały, które ujawniają się u niemal wszystkich osób uzależnionych od alkoholu (alkoholików) i wystąpienie ich powinno być poważnym ostrzeżeniem. Jednym z nich są tak zwane palimpsesty, czyli „przerwy w życiorysie”, czy tak zwany „urwany film”. Następnym jest „klinowanie”, czyli zbywanie negatywnych skutków picia przy pomocy alkoholu. Mówiąc o rozwoju alkoholizmu (choroby alkoholowej) można wyróżnić trzy fazy rozwoju choroby: ostrzegawczą, krytyczną i chroniczną. Czas trwania każdej z nich może się różnić i zależy od wielu czynników i uwarunkowań dotyczących konkretnej osoby. Alkoholizm to jednak choroba progresywna i nieuchronnie prowadzi do spadku we wszystkich istotnych sferach życia.

Alkoholizm jak leczyć

Najwłaściwszym i jedynym skutecznym podejściem do leczenia alkoholizmu (choroby alkoholowej) jest kompleksowa terapia alkoholizmu (terapia uzależnienia od alkoholu, terapia dla alkoholików, pomoc dla alkoholika). Psychoterapia uzaleznienia od alkoholu daje osobie uzależnionej od alkoholu możliwość nauczenia się funkcjonowania bez alkoholu w każdej sferze życia. Leczenie alkoholizmu powinno zacząć się od detoksykacji, czyli odtrucia organizmu pod opieką lekarza - detoks alkoholowy. Następnie należy zacząć szeroko zakrojone oddziaływania terapeutyczne. Skojarzenie grupowej terapii alkoholizmu (alkoholizm terapia, alkoholizm leczenie), terapii indywidualnej, edukacji oraz regularnego uczestnictwa w grupach wsparcia dla chorych na alkoholizm (alkoholików) na przykład Wspólnoty AA daje najlepsze wyniki.

W nagłych przypadkach, podczas ciągu... gdy chcesz szybko stanąć na nogi i znów być w formie. Nie musisz się bać – po prostu zadzwoń. Pomogę Tobie!
Lekarz Anestezjolog dr Adam Płóciennik
Alkoholowy zespół abstynencyjny to stan zaburzeń psychicznych i somatycznych, wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne postacie, od zawrotów i bólów głowy oraz niewielkieg...
Leczenie choroby alkoholowej Głównym sposobem leczenia uzależnienia od alkoholu w naszym ośrodku jest psychoterapia indywidualna i grupowa, natomiast procedura medyczna wspomagająca psychoterapię ...
Alkoholowy zespół abstynencyjny to stan zaburzeń psychicznych i somatycznych, wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne postacie, od zawrotów i bólów głowy oraz niewielkieg...
Szkodliwość alkoholu zależy od ilości i częstotliwości jego picia. Według Światowej Organizacji Zdrowia przyjmowanie nawet 5 razy w tygodniu “standardowej dawki alkoholu”, czyli 10 g czystego etano...
Bez względu na to, osoba uzależniona od alkoholu wybierze publiczny, czy prywatny odwyk alkoholowy, to jego skuteczność zależy przede wszystkim od nastawienia samego pacjenta. Często mówi się, że a...
U kobiet w ciąży nie można mówić o minimalnej, bezpiecznej dawce alkoholu, ponieważ nawet najmniejsza jego ilość może mieć ogromny wpływ na rozwój i zdrowie dziecka. Toksyczne działanie alkoholu et...
Przyczyny uzależnienia od alkoholu u osób wysokofunkcjonujących trudno jednoznacznie określić, zazwyczaj powodem nadużywania alkoholu lub narkotyków jest stres i natłok obowiązków w pracy. Alkohol ...
Alkoholizm to choroba, która bezpośrednio dotyczy uzależnionego od substancji psychoaktywnych. Niemniej jednakuzależnienie od alkoholu wpływa również na funkcjonowanie całej rodziny – rodziców, żon...
Drunkoreksja najczęściej dotyka młodych osób, które pod presją otoczenia i panującej mody popadają niemal w maniakalne dążenie do szczupłej sylwetki. Niemniej jednak nie potrafią zrezygnować z nadu...
Alkoholizm funkcjonuje w społeczeństwie jako problem ubogich rodzin ze środowisk patologicznych, w których poza permanentnym upijaniem się dochodzi również do aktów agresji i przemocy nad rodziną i...
Nadużywanie alkoholu przez dłuższy czas i w większych ilościach powoduje depresje. Z tego powodu depresja i alkoholizm stosunkowo często idą ze sobą w parze. Badania potwierdzają, że osoby nadużywa...
Głównym zadaniem Esperalu jest zablokowanie enzymu biorącego udział w metabolizmie alkoholu w wątrobie. W konsekwencji tego procesu, organizm osoby uzależnionej gromadzi metabolity, których działan...

Ośrodek Detoksykacji

Indywidualnie dobrana metodologia odtruć detoksykacyjnych po krótkotrwałym i nadmiernym spożywaniu alkoholu!

Pomożemy Tobie odzyskać zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, niezaleznie długości ciągu alkoholowego! nasze wsparcie pozwoli Tobie bezpiecznie przerwać ciąg i zminimalizować objawy zespołu odstawiennego!
  • Indywidualne i sprawdzone metody
  • Komfortowe warunki
    Komfortowe warunki
  • Doświadczeni psychoterapeuci
    Doświadczona kadra medyczna

Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 wyciąga pomocną dłoń do każdej osoby, która chce przerwać ciąg alkoholowy i podjąć walkę z uzależnieniem. Oferujemy bezpieczną i starannie opracowaną metodę odtruć dla osób będących pod wpływem alkoholu.

Doświad
czenie...

Niewiele jest w stanie nas zaskoczyć. Niczemu się nie dziwimy, jesteśmy dyskretni i po prostu wiemy co robić by bezpiecznie pokonoać Twój ciag alkoholowy i postawić cię na nogi! Dolącz do zwycięzców, poprzez bezpieczny detoks stańiesz na nogi!

Poprzez detoks pomogliśmy tysiącom pacjentów!

Gwarancja bezpiecznej procedury medycznej

Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, to legalnie działająca Placówka Medyczna, posiadająca wpis do Rejestru Podmiotów Leczniczych Wojewody Mazowieckiego pod numerem: 000000025095. Zapewnia całodobową opiekę lekarską. Gwarantujemy 100% anonimowości!

Ośrodek Detoksykacji -Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, gwarantuje również iż nie będziesz figurował w żadnej bazie danych osób nadużywających i uzależnionych, gwarantujemy Tobie całkowitą anonimowość i bezpieczeństwo, nadto poszanowanie prywatności, intymności, dyskrecji. Gdyż dyskrecję uznajemy za podstawowy warunek naszej pracy, zapewniający Tobie poczucie bezpieczeństwa. Kameralne warunki naszego detoks ośrodka pod warszawą zapewniają 100% anonimowości.

Detoks do domu

Detoks
z dojazdem do domu!

Detoks organizmu i przerywanie ciągu polegające na odtruciu organizmu z alkoholu można przeprowadzić w warunkach domowych. W praktyce jednak detoks w domu pacjenta stanowi dla niego zagrożenie życia i zdrowia!

Dlatego dbając o bezpieczeństwo, dyskrecję i komfort naszych Pacjentów oferujemy detoks organizmu w kameralnym ośrodku pod warszawą, wraz z usługą przyjazdu po Pacjenta nieoznakowanym samochodem w pełnej krasie anonimowości. Do ośrodka detoksykacji dowozimy pacjentów z całej aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego. W uzasadnionych przypadkach dowozimy pacjentów z całej Polski

Wspieramy

W nagłych przypadkach, gdy chcesz szybko stanąć na nogi i znów być w formie. Nie musisz się bać – po prostu zadzwoń. A nasi specjaliści pomogą Tobie!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dogodna Lokalizacja
Ośrodek zlokalizowany na obrzeżach aglomeracji warszawskiej, wsród lasów i sadów zapewniających spokój i anonimowość...
100% Dyskrecji i anonimowości
Gwarantujemy całkowitą anonimowość dyskrecje i bezpieczeństwo, nadto poszanowanie Twojej intymności.
Komfortowe warunki
Stworzyliśmy bezpieczny i komfortowy Ośrodek Detoksykacji, dedykowany osobom szukającym pilnej, fachowej i kompleksowej pomocy 24h/7.
Dla Twojego Sukcesu
Twój każdy kolejny dzień w trzeźwości to dla nas powód do radości i satysfakcji – Twój sukces jest naszym sukcesem. Razem na pewno go osiągniemy!
Dokumentacja Medyczna
Na Twoje wyraźne życzenie, wystawimy zwolnienie lekarskie L4 i zaświadczenie o odbytym leczeniu odwykowym.
Dla Twojego Zdrowia
Zapewniamy indywidualne metody działania, opiekę doskonałego zespołu specjalistów. Wszystko dla twojego komfortu i szybkiego powrotu do zdrowia.
Detoks 24h/7