Skip to main content

DETOKS

odtrucia po narkotykach

NZOZ Detoks Warszawa 24h/7
Mazowiecki Oddział Detoksykacji

Prywatny Ośrodek Detoksykacji
Ośrodek Detoksykacji
Detoks i odtrucia po narkotykach Warszawa

Detoks Narkotykowy

Indywidualnie dobrana metodologia odtruć detoksykacyjnych po krótkotrwałym i nadmiernym spożywaniu alkoholu!

Pomożemy Tobie odzyskać zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, niezaleznie długości ciągu narkotykowego! Nasze wsparcie poprzez leczenie odwykowe pozwoli Tobie bezpiecznie przerwać ciąg i zminimalizować objawy zespołu odstawiennego!
 • Indywidualne i sprawdzone metody
 • Komfortowe warunki
  Komfortowe warunki
 • Doświadczeni psychoterapeuci
  Doświadczona kadra medyczna

Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 wyciąga pomocną dłoń do każdej osoby, która chce przestać zażywać narkotyki oraz dopalacze tym samym podjąć walkę z uzależnieniem od narkotyków. Oferujemy bezpieczną i starannie opracowaną metodę odtruć dla osób będących pod wpływem narkotyków i innych środków odużających w tym dopalaczy...

Bezpieczny detoks po narkotykach i dopalaczach. Sprawdzony odwyk narkotykowy - Detoks ponarkotykowy w Ośrodku Detoksykacji pod Warszawą!

Przewlekłe zażywanie narkotyków i ich nadużywanie a często nawet towarzyskie, prowadzi do szeregu niekorzystnych zmian w organizmie. Przede wszystkim gromadzą się w nim toksyny wynikłe z przemiany substancji psychoaktywnych w procesie metabolicznym organizmu. Przy zażywaniu narkotyków oraz dopalaczy także dochodzi do zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i zaburzeń pracy wielu narządów wewnętrznych - wątroby, nerek, trzustki i mózgu.

Detoks po narkotykach, skupia się przede wszystkim na redukcji nieprzyjemnych, często groźnych, fizycznych i psychicznych objawów związanych z odstawieniem szkodliwych substancji jakimi są wszelkie narkotyki i dopalacze. Tym samym detoks narkotykowy łagodzi poczucie konieczności ponownego ich zażywania, przymusu brania czy tez głodu narkotykowego. Dla osób nadużywających i używających narkotyki oraz dopalacze okazjonalnie łagodzi tak zwany zjazd.

Najważniejszym etapem leczenia odwykowego w formie detoksu po narkotykach jest leczenie objawowe, umożliwiające przetrwanie najtrudniejszego dla organizmu pacjenta okresu, mowa tutaj o efekcie zjazdu i odczuwaniu głodu narkotykowego. Każdy rodzaj narkotyków oraz dopalaczy wymaga innej procedury odtrucia. Każda substancja jest inna, każdy Pacjent ma inne objawy, ważne jest by procedury medyczne były dostosowane do zażywanej substancji, głębokości stanu uzależnienia, okresu przyjmowania. Indywidualnie przeprowadzamy odtrucia organizmu zatrutego narkotykami. Heroina, kokaina, metamfetamina, amfetamina, mefedron, THC, marihuana, haszysz, po odstawieniu tych środków organizm objawia zupełnie różne zespoły abstynencyjne, każdy z wymienionych środków wymaga innego leczenia detoksykacyjnego.

Podczas pobytu w ośrodku w Ośrodku Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, pacjent otrzymuje nie tylko wsparcie medyczne, ale też jest konsultowany przez psychologa i specjalistów terapii uzależnień. Staramy się wybrać optymalny dla niego program odwykowego leczenia uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.

W przypadku leczenia odwykowego poprzez detoks narkotykowy, decyzję o podjęciu właściwych kroków, powinna podjąć każda osoba, która uważa, że ma problem z nadużywaniem dopalaczy i narkotyków. Przysłowiowa lampka ostrzegawcza powinna się zapalić, kiedy zauważasz, że nie jesteś w stanie kontrolować ilości oraz okresu zażywania narkotyków. Jeśli zdarza się, że zażywasz narkotyki w samotności, często imprezujesz i jest to stały element Twojego życia, jeśli nie umiesz odmówić sobie narkotyków i dopalaczy na imprezie – to może być pierwszy znak, który sugeruje problem z narkotykami. Pamiętaj, że im wcześniej zareagujesz, tym większa szansa na to, ze uda Ci się wyjść z nałogu!

Decyzja o tym, aby podjąć leczenie odwykowe i zgłosić się na detoks po narkotykach i dopalaczach, nie należy do prostych. Czasami chęć poddania się odtruciu organizmu jest następstwem pewnych tragicznych wydarzeń, a niekiedy wynikiem podjęcia przez Ciebie świadomej walki z uzależnieniem od narkotyków. leczenie odwykowe w postaci Detoksu ponarkotykowego, oferowanego przez Ośrodek Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, to propozycja dla tych osób, które nie mogą poradzić sobie z przerwaniem ciągu i chcą w sposób bezpieczny przestać zażywać narkotyki oraz dopalacze. Niezmiernie cieszymy się z Twojej decyzji o podjęciu leczenia odwykowego w postaci detoksu narkotykowego, w niniejszym artykule przedstawimy Tobie niezbędne informacje o naszym podejściu do bezpiecznego odtruwania organizmu po narkotykach i dopalaczach.

Podczas przyjęcia pacjenta mającego problem z narkotykami, do ośrodka na leczenie odwykowe przeprowadzamy wywiad medyczny obejmujący przebieg dotychczasowego kontaktu z narkotykami i dopalaczami, występowanie innych schorzeń, przebytych urazów, operacji, dotychczasowego leczenia. Badanie podmiotowe pozwala nam dowiedzieć się więcej o długości ciągu, częstotliwości zażywania narkotyków oraz czasu borykania się z problemem. Wykonujemy również czynności medyczne przedmiotowe obejmujące badanie fizykalne, ocenę stanu somatycznego, narządów wewnętrznych, układu nerwowego, układu ruchu. Ustalenie występujących powikłań i chorób współistniejących do ewentualnego uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. planujemy i wykonujemy w razie konieczności rozszerzone badania laboratoryjne i obrazowe. Przeprowadzamy również ocenę stanu psychicznego pacjenta z problemem narkotykowym.

Detoks ponarkotykowy ratuje zdrowie i życie, a do tego jest pierwszym ważnym etapem odwykowego leczenia uzależnienia od narkotyków, między innymi z tego powodu przyjmujemy pacjentów będących pod wpływem wszelkich substancji psychoaktywnych i odużających od pory dnia czy nocy. Przed przeprowadzeniem leczenia odwykowego - detoks po narkotykach, informujemy Pacjenta o możliwych standardach leczenia, wynikających zagrożeniach oraz działaniach niepożądanych i skutkach podejmowanych kroków medycznych. Rekomendujemy optymalny sposób odtrucia po narkotykach opierając się na wieloletnim doświadczeniu naszych lekarzy, indywidualnie dobieramy metodykę detoksu organizmu zatrutego narkotykami i dopalaczami. Amfetamina, heroina, kokaina, metamfetamina, marihuana, haszysz, lsd, mefedron, po odstawieniu tych środków organizm wywołuje zupełnie różne zespoły abstynencyjne, każdy z nich wymaga innego leczenia. Decyzja o sposobie leczenia musi uzyskać akceptację pacjenta. Zawsze podkreślamy fakt iż pracujemy dla ratowania życia i zdrowia. Z tych powodów proces leczenia odwykowego osoby uzaleznionej od narkotyków poprzez detoks, wymaga stałego monitoringu, ewentualnych zmian dawek stosowanych leków, zmian sposobu detoksykacji ponarkotykowej. W wielu przypadkach okres detoksykacji może ulec przedłużeniu lub skróceniu. W naszym ośrodku, oferujemy pacjentom stałą opiekę lekarską oraz całodobową opiekę pielęgniarską, pozwalającą na bezpieczny i skuteczny detoks narkotykowy. Dla zapewnienia optymalnych warunków nasi Pacjenci mogą skorzystać z opieki terapeuty, prowadzącego konsultacje wspierające i motywujące do kontynuowania leczenia w postaci terapii uzależnienia od narkotyków. Ponad 99% pacjentów z sukcesem kończy leczenie odwykowe w postaci detoksu narkotykowego. Każdy pacjent otrzymuje dokładne zalecenia dalszego leczenia w formie ustnej i pisemnej, na życzenie wystawiamy zwolnienia lekarskie.

Detoks organizmu w Ośrodku Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, dedykowane jest dla osób, które nie mogą przerwać ciągu narkotykowego oraz mają trudności w odstawieniu narkotyków i dopalaczy. Oferowane przez oddział detoksykacyjny świadczenia medyczne polecamy osobom, u których objawia się zespół abstynencyjny oraz osobom, które czują, że straciły kontrolę nad swoim życiem poprzez nadużywanie narkotyków. Odtrucia organizmu polecamy również osobom intensywnie imprezującym w weekendy.

Należy pamiętać że leczenie odwykowe poprzez odtrucia narkotykowe to złożony proces medyczny, który u każdego przebiega w inny sposób i w innym czasie, w zależności od indywidualnych czynników zdrowotnych i ewentualnych chorób toważyszących uzależnieniu od narkotyków. Czas trwania leczenia detoksykacyjnego oraz formę odtrucia organizmu po narkotykach w Ośrodku Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 zawsze ustala i zaleca lekarz prowadzący. Czas trwania detoksu organizmu jest zależny od następujących czynników jakimi są stan zdrowia Pacjenta, zażywana substancja okres jej zażywania, stopień uzależnienia oraz choroby towarzyszące.

Pragniemy podkreślić, że zapewniamy indywidualne podejście do każdego Pacjenta, dostosowane do stanu zdrowia, oczekiwań i realnych potrzeb zdrowotnych w trakcie całego procesu detoksykacji narkotykowej, a także pakiet kompleksowych badań gwarantujących skuteczny dobór wsparcia farmakologicznego i wybór bezpiecznej dla życia i zdrowia metody przerwania ciągu i odtrucia organizmu. W ramach kompleksowej oferty detoksu organizmu w Ośrodku Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 zapewnia konsultacje z lekarzem, specjalistyczne konsultacje psychiatryczne, całodobową opiekę medyczną. Możesz być pewien że zaopiekujemy się Tobą, i bezpiecznie odtrujemy twój organizm narkotyków i dopalaczy bez zbędnych komplikacji dla twojego zdrowia. Za racji iż twoje ciało będzie się regenerować możesz liczyć na pełne wyżywienie dostosowane do Twoich indywidualnych upodobań.

Przede wszystkim, po raz kolejny, podkreślamy najważniejszą kwestię: nie ma możliwości podjęcia skutecznego leczenia odwykowego poprzez odtrucia narkotykowe, jeśli wcześniej nie zostanie przeprowadzone skrupulatne badanie pacjenta. Jest to ważne nie tyle z medycznego punktu widzenia ale przedewszystkim życia i zdrowia pacjenta. Organizm osoby nadużywającej lub uzależnionej od narkotyków i innych środków psychoaktywnych, musi najpierw zostać oczyszczony ze szkodliwych substancji. Jest to proces trudny i nieprzyjemny, ale jeśli zostaną przy nim zastosowane odpowiednie metody oraz środki farmakologiczne, jest on w pełni bezpieczny i bezbolesny. Pacjenci mogą jednak różnie zareagować na to, co będzie się z ich organizmem działo podczas przeprowadzania detoksu. Dlatego też zapewniamy stałą opiekę medyczną. Pacjenci w czasie detoksu, są na bieżąco monitorowani przez lekarzy a w razie konieczności – podejmowane są właściwe działania, mające na celu przede wszystkim zapewnienie im bezpieczeństwa. Musimy też pamiętać o tym, że zależnie od tego, jakiego rodzaju detoks przeprowadzamy, takie też metody i środki zostaną podjęte.

Jak przebiega

DETOKS

po narkotykach

Odtrucia organizmu i odwyk po narkotykach w pod warszawskim ośrodku detoksykacji.

Proces odtruwania organizmu z narkotyków i dopalaczy może trwać od kilku godzin do nawet kilku dni. Zależnie od stanu zdrowia pacjenta, ilości zażywaniej substancji, długości ciągu, a także okresu i stopnia uzależnienia od narkotyków.

Czas trwania detoksu po narkotykach uzależniony jest od wielu czynników, wieku pacjenta, stanu zdrowia ogólnego i psychicznego, rodzaju substancji psychoaktywnej, okresu i wielkości przyjmowanych dawek narkotyków. Rodzaju osobowości, indywidualnej tolerancji na odstawienie narkotyków. Każdy pacjent wyznacza sobie też inne cele detoksu. Jednym zależy na szybkim ostawieniu z możliwie minimalnie odczuwalnymi objawami abstynencyjnymi. Inni po detoksie oczekują powrotu do pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego podane w naszym artykule okresy leczenia odwykowego w postaci detoksu po narkotykach są uśrednione, zakładają przypadki bez powikłań i brak występowania u Pacjenta chorób współistniejących.

 • Leczenie odwykowe poprzez detoks osób uzależnionych od heroiny, kodeiny, opiatów medycznych - oxycodonu, tramadolu, morfiny to z reguły okres 14-30 dni. Krótki okres nie koniecznie jest możliwy ze względu na charakterystykę substancji oraz stosowaną farmakoterapię, należy tutaj również wskazać na bardzo ciężkie objawy zespołu odstawienia. Okres pobytu ustalamy po przeprowadzeniu szczegółowego badania i kilkudniowej obserwacji pacjenta.
 • Pacjenci uzależnieni i nadużywający kokainę w większości kończyli detoksykację w czasie 7 dni. W przypadku kokainy detoksykacja posiada względne wskazania, jest zalecana osobom samotnym lub takim u których stwierdza się objawy psychotyczne. W przypadku kokainy nie występuje zależność fizjologiczna, więc objawy odstawienia dotyczą głownie zaburzeń psychicznych.
 • Amfetamina, metamfetamina, mefedron i speed wymagają z reguły detoksu 14 dniowego, ze względu na charakterystykę substancji oraz intensywność zażywania okres również dobierany jest indywidualnie. U pacjentów mających kontakt z tymi substancjami obserwujemy często zaburzenia psychotyczne, paranoidalne i prawie zawsze objawy depresji o znacznym nasileniu. W przypadku metamfetaminy i mefedronu przebieg odstawienia przypomina objawy odstawienia amfetaminy i kokainy jednak objawy są bardziej nasilone.
 • Odstawienie THC, gdy nie występują inne zaburzenia trwa najczęściej 7 dni. Osoby przewlekle przyjmujące THC doświadczają zaburzeń nastroju o charakterze depresji, apatii, abulii, mogą występować objawy psychotyczne, zaburzenia zachowania, emocji, dysforie, złe samopoczucie. Obserwujemy również somatyczne objawy odstawienia, przypominające odstawienie opiatów jednak o lżejszym nasileniu.
 • Przeprowadzamy również odtrucia organizmu od opiatów, oxycodonu, kodeiny, petydyny, DXM, oraz innych SPA: GBL, GHB, phenibut, w tych przypadkach okres odtrucia ustalamy po przeprowadzeniu szczegółowego badania pacjenta.

W przypadku wielu osób uzależnionych od narkotyków nagłe i całkowite odstawienie tych środków okazuje się bardzo trudne czasami wręcz niemożliwe. Przyzwyczajony do substancji psychoaktywnych organizm już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia abstynencji może zacząć bardzo gwałtownie reagować, dając nieprzyjemne dolegliwości, z których część może być nawet niebezpieczna dla życia. Do często występujących objawów Narkotykowego Zespołu Abstynencyjnego zaliczyć można: bóle brzucha, wymioty, nudności, biegunka, bóle głowy, stany depresyjne i lękowe, bezsenność, uczucie niepokoju i rozdrażnienia, napady agresji, nadmierne poty, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia ciśnienia krwi, drgawki, halucynacje, omdlenia, napady padaczkowe. Występowanie opisanych objawów zależy od stanu zdrowia pacjenta, ilości zażytych narkotyków lub dopalaczy, długości okresu brania, czy też stopnia zaawansowania uzależnienia od narkotyków.

Pragniemy zwrócić uwagę iż uzależnienie od środków psychoaktywnych między innymi narkotyków i dopalaczy, często nie jest jedynym uzależnieniem z jakimi boryka się pacjent. Mechanizmy uzależnienia są bardzo złożone i coraz częściej notujemy przypadki uzależnienia mieszanego czyli pacjentów uzależnionych nie tylko od narkotyków ale równolegle uzależnionych od alkoholu i leków. Około 70% hospitalizacji w naszym ośrodku odwykowym to właśnie takie złożone przypadki. Między innymi z tego powodu nasze podejście do świadczeń leczenia odwykowego poprzez detoks po narkotykach i dopalaczach jest wielotorowe i ukierunkowane nie tylko na łagodzenie zespołu abstynencyjnego ale również na leczenie chorób współistniejących do uzależnienia.

Ośrodek Detoksykacji Warszawa

Doświad
czenie...

Niewiele jest w stanie nas zaskoczyć. Niczemu się nie dziwimy, jesteśmy dyskretni i po prostu wiemy co robić by bezpiecznie pokonoać Twój ciag narkotykowy i postawić cię na nogi! Dolącz do zwycięzców, poprzez leczenie odwykowe i bezpieczny detoks staniesz na nogi!

Poprzez detoks pomogliśmy tysiącom pacjentów!

Gwarancja bezpiecznej procedury medycznej

Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, to legalnie działająca Placówka Medyczna, posiadająca wpis do Rejestru Podmiotów Leczniczych Wojewody Mazowieckiego pod numerem: 000000025095. Zapewnia całodobową opiekę lekarską. Gwarantujemy 100% anonimowości!

Ośrodek Detoksykacji -Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, gwarantuje również iż nie będziesz figurował w żadnej bazie danych osób nadużywających i uzależnionych, gwarantujemy Tobie całkowitą anonimowość i bezpieczeństwo, nadto poszanowanie prywatności, intymności, dyskrecji. Gdyż dyskrecję uznajemy za podstawowy warunek naszej pracy, zapewniający Tobie poczucie bezpieczeństwa. Kameralne warunki naszego detoks ośrodka pod warszawą zapewniają 100% anonimowości.

Detoks do domu

Detoks
z dojazdem do domu!

Detoks organizmu i przerywanie ciągu polegające na detoksykacji organizmu z narkotyków i dopalaczy można przeprowadzić w warunkach domowych. W praktyce jednak detoks w domu pacjenta stanowi dla niego zagrożenie życia i zdrowia!

Dlatego dbając o bezpieczeństwo, dyskrecję i komfort naszych Pacjentów oferujemy leczenie odwykowe jakim jest detoks ponarkotykowy w kameralnym ośrodku pod warszawą, wraz z usługą przyjazdu po Pacjenta nieoznakowanym samochodem w pełnej krasie anonimowości. Do ośrodka detoksykacji dowozimy pacjentów z całej aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego. W uzasadnionych przypadkach dowozimy pacjentów z całej Polski

Szczegóły +

Detoks po narkotykach w domu?

Dlaczego domowy detoks po narkotykach nie jest dobrym pomysłem? Czas wizyty do godziny, koszt dla pacjenta 300 - 1000 złotych za oględziny, wypisanie recepty, podłączenie kroplówki i właściwie koniec pracy dla kac doktorka - kawkę dopić, odliczyć gotóweczkę, pacjenta zostawić a jak coś to niech rodzina dzwoni po pogotowie. Straszne prawda? Ale tak wygląda świat odtruć domowych!

Domowe odtrucia narkotykowe są nieskuteczne a nawet groźne dla życia pacjentów. Osoba nadużywająca narkotyki będąca na zejściu jest niekrytyczna. Lęk przed odstawieniem narkotyków jest ogromny, podobnie jak przymus brania. Naturalne środowisko wyzwala i nasila emocje, w afekcie pacjent kończy racjonalnie myśleć. Przez te czynniki trudniej przerwać ciąg i leczenie objawów odstawienia w domu staje się niemożliwe.

Często się zdarza że Pacjenci już po opanowaniu pierwszych symptomów głodu, nie przestrzegają dalszych zaleceń, przyjmują wyższe dawki leków niż zalecane a nawet mieszają leki i narkotyki popijając alkoholem. Należy pamiętać że w przypadku zespołów abstynenckich zalecane leki to często substancje silnie działające, ich dawkowanie przez telefon czy poprzez "domowe oględziny" jest niedopuszczalne a detoks po narkotykach to leczenie objawowe, wymagające częstych zmian i stałej obserwacji Pacjenta. Tę trudną sytuację pacjenta i jego rodziny często wykorzystują osoby, które nie są w stanie pochwalić się ukończeniem studiów na dowolnym kierunku medycyny, spotkaliśmy na swej drodze zawodowej nawet panie salowe z warszawskich szpitali które przeprowadzały dyskretne odtrucia w domach. W Warszawie i innych polskich miastach i miasteczkach domowe detoksy narkotykowe oferują przeważnie osoby niekompetentne, gdyż często detoksy domowe oferowane są przez specjalistów takich jak - kierowcy karetki pogotowia, salowe, przy odrobinie szczęścia można natrafić na ratownika medycznego lub 50 latka bez specjalizacji. Takie oferty domowych odtruć z dojazdem powinny być dla Państwa ostrzeżeniem.

Niektórzy specjaliści ds. kac kroplówek w domu pacjenta, byli już karani, byli pozbawieni prawa wykonywania zawodu, lecz nadal domowe detoksy i kac kroplówki są poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia, a sam proceder trwa w najlepsze, jednych zamykają inni na ich miejsce się otwierają - głównie działają w szarej strefie medycyny bez ubezpieczenia, bez wpisu do rejestrów medycznych, bez jakichkolwiek uprawnień. Czy zaryzykujesz swoje życie i zdrowie, powierzając świadczenie medyczne takiej osobie?

Praktycznie co dziennie przyjmujemy do ośrodka detoksykacji pacjentów w stanie zagrożenia życia po nieudanym domowym detoksie narkotykowym. Pamiętać należy że detoksykacja w wyspecjalizowanym ośrodku detoksykacji minimalizuje objawy zespołu odstawienia ponad to leczy choroby współistniejące i zwiększa Twoje szanse na odstawienie narkotyków ratując Twoje życie i zdrowie.

Dlatego dbając o bezpieczeństwo, dyskrecję i komfort naszych Pacjentów oferujemy leczenie odwykowe jakim jest detoks ponarkotykowy w kameralnym ośrodku pod warszawą, wraz z usługą przyjazdu po Pacjenta nieoznakowanym samochodem w pełnej krasie anonimowości. Do ośrodka detoksykacji dowozimy pacjentów z całej aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego. W uzasadnionych przypadkach dowozimy pacjentów z całej Polski

Kontakt Cennik

Wspieramy

W nagłych przypadkach, gdy chcesz szybko stanąć na nogi i znów być w formie. Nie musisz się bać – po prostu zadzwoń. A nasi specjaliści pomogą Tobie!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dogodna Lokalizacja
Ośrodek zlokalizowany na obrzeżach aglomeracji warszawskiej, wsród lasów i sadów zapewniających spokój i anonimowość...
100% Dyskrecji i anonimowości
Gwarantujemy całkowitą anonimowość dyskrecje i bezpieczeństwo, nadto poszanowanie Twojej intymności.
Komfortowe warunki
Stworzyliśmy bezpieczny i komfortowy Ośrodek Detoksykacji, dedykowany osobom szukającym pilnej, fachowej i kompleksowej pomocy 24h/7.
Dla Twojego Sukcesu
Twój każdy kolejny dzień w trzeźwości to dla nas powód do radości i satysfakcji – Twój sukces jest naszym sukcesem. Razem na pewno go osiągniemy!
Dokumentacja Medyczna
Na Twoje wyraźne życzenie, wystawimy zwolnienie lekarskie L4 i zaświadczenie o odbytym leczeniu odwykowym.
Dla Twojego Zdrowia
Zapewniamy indywidualne metody działania, opiekę doskonałego zespołu specjalistów. Wszystko dla twojego komfortu i szybkiego powrotu do zdrowia.
Detoks 24h/7