15 letnie doświadczenie

Całodobowe wsparcie +48 780 140 130

Ośrodek Leczenia Uzależnień

Przyczyny uzależnienia od narkotyków

"Narkotyki działają na mózg człowieka w sposób pobudzający, otępiający, uspokajający i wywołują omamy. Mimo podziału narkotyków na miękkie i twarde, nie można powiedzieć, że tylko twarde narkotyki są niebezpieczne, a narkotyki miękkie nie mają aż takiego wpływu na organizm. Wszystkie rodzaje narkotyków, prędzej czy później prowadzą do uzależnienia oraz do wyniszczenia psychicznego i fizycznego.“

Narkomania to uzależnienie, które zagraża coraz większej liczbie młodych Polaków. Tak samo jak alkoholizm jest chorobą postępującą, nieuleczalną i śmiertelną. Jakie czynniki zwiększają ryzyko uzależnienia się od narkotyków?

- Czynniki związane ze środowiskiem społecznym, które wpływają na wiarę młodego człowieka w siebie i we własną przyszłość. Wyróżnić tutaj trzeba przede wszystkim brak życiowych perspektyw, bezrobocie i duża przestępczość.

- Zachwiane relacje w pełnych rodzinach, rozbite rodziny, brak jakiegokolwiek wsparcia czy porozumienia, nieprawidłowe wzorce ze strony rodziców związane np. z nadużywaniem alkoholu, prowadzą w konsekwencji do generowania wśród dzieci postaw ucieczkowych, w których narkotyk staje się jedną z form tych ucieczek.

- Niepewność i niedojrzałość emocjonalna, słaba motywacja do działania, które nie przynosi natychmiastowych korzyści oraz mała odporność na stres.

- Postawy rodziców, często odpowiedzialne za poważniejsze zaburzenia osobowości. Mogą mieć znaczenie w kontaktach społecznych. Wyróżnia się tutaj m.in.: przesadną idealizację lub lekceważenie innych, zakłócenia tożsamości, zmienność nastrojów i poczucie pustki. Wszystkie wcześniej wymienione aspekty, mogą mieć źródło w nieprawidłowym traktowaniu dziecka przez rodziców i oddalaniu się od jego potrzeb emocjonalnych. W wyniku nadużywania środków psychoaktywnych, poważne zachowania aspołeczne mogą się coraz bardziej pogłębiać.

Wśród zaburzeń psychicznych, które mogą ogrywać pierwszorzędną rolę w podatności na uzależnienie, dominuje głównie lęk oraz zaburzenia nastroju. Ze względu na to, że narkotyki uśmierzają zaburzenia w sposób doraźny, zaburzenia w czasie uzależnienia będą się coraz bardziej rozwijać i pogłębiać. Podwyższone ryzyko uzależnienia wynika nie tylko ze środowiskowych odziaływań, ale także może mieć związek z czynnikami biologicznymi.

Środki psychoaktywne zażywane są nie tylko przez osoby dorosłe ale i przez dzieci oraz młodzież. Najczęstszą przyczyną inicjacji, wymienianą przez uzależnioną młodzież jest jak się okazuje wpływ kolegów, ucieczka od problemów i ciekawość.

Grupa rówieśnicza okazuje się być znaczącym środowiskiem, w którym funkcjonuje młody człowiek. Jeśli w danym otoczeniu pojawia się aprobata dla zachowania związanego z zażywaniem narkotyków, młoda osoba chcąca być przez grupę akceptowana, będzie chciała się zachowywać zgodnie z występującymi w danej grupie normami. Im więcej korzyści dana jednostka dostrzega z zażycia narkotyków niż z zaniechania danego działania, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ulegnie presji grupy.

Motyw ucieczki od rzeczywistości wskazuje na to, że część młodzieży nie posiada umiejętności związanych z prawidłowym radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Zażycie narkotyku, choć nie rozwiąże problemu, to spowoduje, iż młody człowiek przez chwilę o nim zapomni. Odroczenie rozwiązania problemu może go znacznie bardziej spotęgować, a zatem sytuacja będzie stawała się coraz bardziej stresująca, co w konsekwencji poprowadzi do pragnienia ucieczki, czyli do zażycia narkotyku.

Trzecią przyczyną zażywania przez młodzież narkotyków jest ciekawość. Jest ona cechą pożądaną przez wiele ludzi. Trzeba jednak pamiętać, iż nie każdy młody człowiek będzie ciekawy działania narkotyku. Ciekawość jest więc zazwyczaj powiązana z innymi czynnikami, które pojawiają się z życiu młodej osoby. Sięgając po środki psychoaktywne, młodzi ludzie najczęściej doświadczają się różnego rodzaju trudności, które pojawiają się w podstawowych środowiskach ich funkcjonowania, a więc w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole oraz w środowisku lokalnym. Istotną rolę odgrywają także czynniki osobowościowe danej jednostki.

Tags: narkomania, leczenie uzależnienia od narkotyków, narkotyki

Drukuj E-mail

Nasze Atuty

 • Bezpieczeństwo

  Jesteśmy legalnie działającym ośrodkiem wpisanym do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod numerem: 000000025095.

 • Specjaliści

  Nasz zespół stanowią lekarze różnych specjalizacji w tym anestezjolodzy, toksykolodzy, psychiatrzy oraz wykwalifikowane pielęgniarki.

 • Wysokie Standardy

  Lata doświadczenia i wykwalifikowana kadra są gwarantem naszej skuteczności, a jej dowodem – tysiące zdrowych pacjentów i liczne certyfikaty.

 • Dostępność 24h

  Jesteśmy do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy­ w każdej chwili możesz się z nami skontaktować

 • kompleksowe badania

  Szczegółowa diagnostyka, wykonywana przez certyfikowane laboratorium pozwala lekarzowi na opracowanie indywidualnej procedury detoksu.

 • Dowozimy pacjentów

  Na życzenie możliwy jest transport komfortowym samochodem przy zachowaniu pełnej dyskrecji

 • Trzeźwość

  Jako jedyni w Polsce przyjmujemy Klientów znajdujących się pod wpływem wszelkich środków odurzających.

 • Komfortowe warunki

  Dzięki komfortowym warunkom i domowej, pełnej ciepła i zrozumienia atmosferze, skorzystanie z naszych usług będzie nie tylko pierwszym krokiem ku trzeźwości, ale także szansą na wyciszenie i pełen relaks.

 • 100% anonimowości

  Dyskrecję uznajemy za podstawowy warunek naszej pracy, zapewniający poczucie bezpieczeństwa i spokój pacjentom naszego ośrodka.

  Zacznij
  nowe życie!

  Działamy w trosce o Twoje zdrowie

  Traktujemy każdego pacjenta indywidualnie, planując razem z nim program świadczeń medycznych. Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie całego procesu diagnostycznego oraz pobytu w ośrodku. Oferujemy także dojazd po Pacjenta nieoznakowanym samochodem w pełnej krasie anonimowości.

  Nie zwlekaj z podjęciem decyzji... To jest walka o życie Twoje lub Twojej bliskiej osoby! My potrafimy Tobie skutecznie pomóc.

  Chcesz skorzystać ze wsparcia ośrodka?

  Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie całego procesu diagnostycznego oraz pobytu w ośrodku.
  Oferujemy dojazd po Pacjenta nieoznakowanym samochodem.